colegiulvlahuta.ro Colegiul Na?ional ”Alexandru Vlahu??” :: Home

colegiulvlahuta.ro
Title: Colegiul Na?ional ”Alexandru Vlahu??” :: Home
Keywords:
Description: Colegiul Na?ional ”Alexandru Vlahu??” :: Home Str. Tudor Vladimirescu, nr. 13, cod po?tal 125300, Rm. S?rat, jud. Buz?u | 0238/563945 | secretariat_vlahuta@yahoo.com Colegiul Na?ional ”Alexandru Vlahu
colegiulvlahuta.ro is ranked 22685636 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $3,963. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. colegiulvlahuta.ro has 43% seo score.

colegiulvlahuta.ro Information

Website / Domain: colegiulvlahuta.ro
Website IP Address: 46.108.110.10
Domain DNS Server: hercules.colegiulvlahuta.ro

colegiulvlahuta.ro Rank

Alexa Rank: 22685636
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

colegiulvlahuta.ro Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,963
Daily Revenue: $10
Monthly Revenue $325
Yearly Revenue: $3,963
Daily Unique Visitors 999
Monthly Unique Visitors: 29,970
Yearly Unique Visitors: 364,635

colegiulvlahuta.ro WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Date Sat, 13 Aug 2016 19:52:59 GMT
Server Apache
Content-Type text/html; charset=UTF-8

colegiulvlahuta.ro Keywords accounting

Keyword Count Percentage

colegiulvlahuta.ro Traffic Sources Chart

colegiulvlahuta.ro Similar Website

Domain Site Title

colegiulvlahuta.ro Alexa Rank History Chart

colegiulvlahuta.ro aleax

colegiulvlahuta.ro Html To Plain Text

Colegiul Na?ional ”Alexandru Vlahu??” :: Home Str. Tudor Vladimirescu, nr. 13, cod po?tal 125300, Rm. S?rat, jud. Buz?u | 0238/563945 | secretariat_vlahuta@yahoo.com Colegiul Na?ional ”Alexandru Vlahu??” Home Despre noi Istoric Oferta Educationala Aniversare 125 de ani Festivitatea de deschidere - Galerie Foto Festivitatea de deschidere - Galerie Video Lansarea monografiei colegiului Lansare de carte Simpozion Vizita ?PS Ciprian Premierea elevilor Activit??i sportive Fotografii din arhiv? Colegiul ?n prezent Profesorii no?tri Elevii nostri Galerie Anun?uri & Evenimente Organizare Echipa managerial? Catedre Clase Orar Birouri Documente Documente de interes general C.E.A.C. Perfec?ionare Proiecte Elevi C.O.R.D. Examene Bacalaureat 2016 Evaluare Na?ionala la clasa a VIII-a 2016 Simulare Bacalaureat 2016 Simulare Evaluare Na?ional? 2016 Examene ani anteriori Alumni Societatea de Matematic? Contact Menu Content Footer Ultimele post?ri pe site ?n sec?iunea Documente au fost ad?ugate fi?ierele Buget local 2016 ?i Buget de stat 2016 ?n sec?iunea Examene a fost ad?ugat? pagina dedicat? Examenului de Bacalaureat Na?ional 2016. ?n sec?iunea Documente >> Documente de interes general a fost ad?ugat? lista nominal? cu cadrele de conducere, predare, didactice auxiliare ?i nedidactice din cadrul colegiului, pentru anul ?colar 2015-2016 ?n sec?iunea Examene / Simulare Bacalaureat 2016 au fost publicate rezultatele la simularea probelor scrise ale Examenului de Bacalaureat 2016 ?n sec?iunea Examene a fost ad?ugat? pagina Simulare Bacalaureat 2016 ?n cadrul c?reia vor fi postate program?rile la probele scrise ?i rezultatele. ?n sec?iunea Documente a fost ad?ugat Bugetul local detaliat - Ianuarie 2016 ?i Sursa E - Ianuarie 2016 ?n sec?iunea Documente a fost ad?ugat Bugetul colegiului pentru anul 2016 ?n sec?iunea Documente a fost ad?ugat? pagina Perfec?ionare ?n cadrul c?reia au fost postate oferta CCD pentru anul ?colar 2015-2016 ?i link-uri utile. Obiective ?n completarea educa?iei solide oferite ?n cursul programei obligatorii, colegiul ofer? tuturor elevilor o vast? arie de activit??i extra?colare. Acestea vin ?n ?ntampinarea nevoii naturale a copiilor de a se dezvolta, simultan, atat pe plan intelectual, cat ?i pe plan sportiv ?i artistic, sau, pur ?i simplu, de a aprofunda o anumit? materie. Astfel, op?iunile elevilor au fost materializate ?ntr-o serie de activit??i extra?colare: - tabere, vizite de studiu ?i schimburi de experien?? cu unit??i ?colare din ?ar? ?i str?in?tate; - ansambluri de dansuri populare, de dansuri moderne, forma?ii de muzic?, echipe de baschet, fotbal, trup? de teatru. Caut? ?n site Urm?re?te-ne Autentificare Nume de utilizator Parola Nout??i edu.ro 66,25%: rata notelor peste 8 la examenul na?ional de definitivare ?n ?nv???mant, sesiunea 2016 (rezultate ?nainte de contesta?ii) August 11th 11 Aug 2016Rata notelor peste 8 ob?inute de candida?ii care au sus?inut proba scris? a examenului na?ional de definitivare ?n ?nv???mantul preuniversitar (sesiunea 2016) este de 66,25%, superioar&#… Din anul ?colar 2016 -2017, elevii au propriul Statut August 10th 10 Aug 2016Ministrul Educa?iei Na?ionale ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, Mircea Dumitru, a aprobat prin ordinul nr. 4.472 din 10 august 2016, Statutul Elevului, document ce reglementeaz? drepturile ?i obliga… Ministerul Educa?iei va asigura manuale gratuite pentru elevii claselor a XI-a ?i a XII-a August 9th 09 Aug 2016Ministerul Educa?iei Na?ionale ?i Cercet?rii ?tiin?ifice a finalizat negocierile cu editurile care de?in manuale ?colare pentru clasele a XI-a ?i a XII-a ?n portofoliile lor editoriale. ?… 4 august: proba scris? din cadrul examenului na?ional de definitivare ?n ?nv???mant August 3rd 03 Aug 2016Proba scris? din cadrul examenului na?ional de definitivare ?n ?nv???mant, sesiunea 2016, se va desf??ura joi, 4 august, ?ncepand cu ora 10:00, ?n 42 centre de exa… Rezultatele finale la proba scris? din cadrul concursului na?ional de titularizare 2016 August 3rd 03 Aug 2016Reevaluarea lucr?rilor contestate la proba scris? din cadrul concursului na?ional de titularizare ?n ?nv???mantul preuniversitar a generat o majorare cu 2,22% a ratei notelor peste 7 sau egale cu … REZULTATELE FINALE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST DE SECRETAR, RESPECTIV PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST DE ?NGRIJITOR Clic aici pentru a desc?rca rezultatele finale la concursul de ocupare a unui post de secretar Clic aici pentru a desc?rca rezultatele finale la concursul de ocupare a unui post de ?ngrijitor REZULTATELE PROBEI SCRISE PENTRU POSTUL DE SECRETAR, RESPECTIV PROBEI PRACTICE PENTRU POSTUL DE ?NGRIJITOR Clic aici pentru a desc?rca rezultatele probei scrise pentru postul de secretar Clic aici pentru a desc?rca rezultatele probei practice pentru postul de ?ngrijitor REZULTATELE SELEC?IEI DE DOSARE PENTRU POSTUL DE SECRETAR ?I POSTUL DE ?NGRIJITOR Clic aici pentru a desc?rca rezultatele selec?iei de dosare pentru postul de secretar Clic aici pentru a desc?rca rezultatele selec?iei de dosare pentru postul de ?ngrijitor ANUN? SCOATERE LA CONCURS POST DE SECRETAR ?I POST DE ?NGRIJITOR ?n data de 05.05.2016, ora 10.00, la sediul Colegiului Na?ional "Alexandru Vlahu??", Rm. S?rat, are loc concursul pentru ocuparea unui post de secretar. Clic aici pentru mai multe detalii legate de scoaterea la concurs a postului de secretar ?n data de 05.05.2016, ora 10.00, la sediul Colegiului Na?ional "Alexandru Vlahu??", Rm. S?rat, are loc concursul pentru ocuparea unui post de ?ngrijitor Clic aici pentru mai multe detalii legate de scoaterea la concurs a postului de ?ngrijitor Festivitatea de deschidere a anului scolar 2015-2016 1.jpeg 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG 9.JPG 10.JPG 11.JPG 12.JPG 13.JPG 14.JPG 15.JPG 16.JPG 17.JPG 18.JPG 19.JPG 20.JPG 21.JPG 22.JPG ? ? Concursul de matematic? ”Speran?e Ramnicene”, edi?ia a XIII-a Samb?t?, 25.04.2015, va avea loc Concursul de Matematic? ”Speran?e Ramnicene”, edi?ia a XIII-a, care se va desf??ura la Colegiul Na?ional ”Alexandru Vlahu??”, Rm. S?rat. V? punem la dispozi?ie programul concursului ?i programarea candida?ilor pe s?li. Click aici pentru a desc?rca programul concursului Click aici pentru a desc?rca programarea candida?ilor pe s?li Programarea candida?ilor pe s?li este afi?at? ?i la avizierul colegiului (intrarea elevilor). Update (27.04.2015) V? punem la dispozi?ie subiectele, solu?iile ?i rezultatele concursului. Click aici pentru a desc?rca fi?ierul cu subiecte, solu?ii ?i rezultate Olimpiada de matematic?, faza local?, 28.02.2015 Au fost publicate rezultatele la olimpiada de matematic?, faza local?, desf??urat? la Colegiul Na?ional ”Alexandru Vlahu??”, Rm. S?rat, ?n data de 28.02.2015. Rezultate V-VIII Rezultate IX-XII Subiecte clasele V-VIII Subiecte clasa a IX-a Subiecte clasa a X-a Subiecte clasa a XI-a Subiecte clasa a XII-a R.O.F.U.I.P. aprobat prin O.M.E.N. Nr.5115/2014 A aparut noul ROFUIP, Regulamentul de Organizare si Functionare al Unit??ilor de ?nv???mant Preuniversitar, aprobat prin OM 5115/2014 aparut in M.O. nr 23 bis 13 ian/2015. ?n sec?iunea DOCUMENTE se g?sesc ambele versiuni ale ROFUIP (cel din 2005 ?i cel curent). Concursul de matematic? ONIX-MATH Au fost publicate rezultatele finale ale concursului de matematic? ONIX-MATH, desf??urat la Colegiul Na?ional ”Alexandru Vlahu??”, Rm. S?rat, ?n data de 13.12.2014. Click aici pentru a desc?rca rezultatele Aniversarea celor 125 de ani de la ?nfiin?area colegiului - Galerii foto ?i video ce surprind momente din festivit??ile ?i activit??ile desf??urate cu acest prilej. V? invit?m s? le viziona?i pe pagina dedicat? acestui eveniment sau pe canalul nostru de pe YouTube. Vizita Ministrului ?nv???mantului - galerie foto Ultimele anun?uri ? octombrie 10, 2014 READ - Realitate ?i Experien?e prin Anturaj ?i Dedica?ie Evenimentul se inscrie in umbrela NON-FORMALULUI ZEN 2014, fiind un tip de activitate - HAPPENING din cadrul proiectului non-formal READ. Scopul proiectului inceput in 2011 este acela de a aduce impreuna lumea adulta (profesori, personalitati, personaje) si lumea copiilor/adolescentilor (elevii),… ? septembrie 17, 2014 Invita?ie ? septembrie 17, 2014 Pentru vlahu?i?ti Ultimele evenimente Tur virtual

colegiulvlahuta.ro Whois

Domain Name: COLEGIULVLAHUTA.RO